top of page

SACÍ BAGR

Slouží k odsávání a těžbě suchých a mokrých materiálů:popílek, písek, zemina, bahno, drť, štěrk, suť.

Využití pro:Biopynové stanice, zemědělce, stavební firmy, ČOV, Elektrárny, Chemičky a rafinérie, Hornictví, Vodohospodářská zařízení, Papírny, Cukrovary, Ocelárny a hutě,  Koksovny, Slévárny, Čištění kanalizací, silničních a železničních propustí, Cementárny, Betonárky. 

Technická data: průtok vzduchu 9000 m3/hod, kapacita zásobníku 13 m3, sání do vzdálenosti 200m, z hloubky 50m.

bottom of page