top of page

Servis a čištění bioplynových stanic a fermentorů

Pokud máte zájem o kompletní servis bioplynových stanic, čištění fermentorů nebo jímek, napište nám nebo zavolejte.

Máme dlouholetou praxi v čištění a servisu bioplynových stanic a fermentorů.

Disponujeme moderními technologiemi pro rychlé vyčištění vaší bioplynové stanice a její znovu uvedení do provozu.

Naši profesionalitu ocenily již stovky společností, viz reference.

Co děláme:

Servis a čištění všech typů bioplynových stanic, zajišťujeme jejich kompletní servis, údržbu a rekonstrukce,  čištění jímek všeho druhu včetně renovací a nátěrů, čištění nádrží, rybníků, kanalizací, odsávání popílků v elektrárnách, čištění ČOV, požárních nádrží, silničních a železničních propustí pro zemědělce, obecní úřady i soukromé subjekty. Dále nabízíme stavební dokončovací a zemní práce zemními stroji (CAT všech typů), dopravu materiálů vanovými kontejnery

( písek, zemina, stavební suť atd.). 

V České republice zatím není dlouholetá zkušenost s údržbou a servisním cyklem fermentorů zemědělských bioplynových stanic. Obecně závisí perioda údržby na kvalitě vstupní biomasy.

Velice důležitým aspektem je obsah nežádoucích příměsí ( kamení, hlína, písek...), které " zanáší " topení a technologii. Biomasa, jako je senáž, hnůj, brambory apod. mohou obsahovat značné procento nežádoucích příměsí, které se do ní dostávají při výrobě a manipulaci. Tím se snižuje účinnost BPS, klesá produkce a kvalita bioplynu. V současné době je doporučovaný cyklus čištění fermentorů po pěti letech provozu, je ale nutné sledovat příznaky, které výrobce doporučuje a které signalizují potřebu odstávky a odstranění usazenin ve fermentoru, například: problémy s míchadly, ohřevem, nebo plnícími šneky. Na základě naší studie a našich dlouholetých zkušeností s čištěním cca 400 fermentorů, jsme společně s VŠ Zemědělskou v Praze provedli studii a doporučujeme provádět čištění mezi třetím a čtvrtým rokem provozu.

​ Jak postupujeme:

1.  zpracování bezpečnostních a technologických postupů

2. odvětrání fermentoru       

3. vytěžení sedimentu

4. vyčištění topení a technologie

5. provedení domluveného servisu

6. zakrytí fermentoru 

7. provedení potřebných revizí pro znovuuvedení do provozu

Kdy vaše bioplynka potřebuje vyčistit?

K pravidelnému čištění fermentorů by mělo docházet po každých třech až čtyřech letech provozu dle použité biomasy, nedojde tak ke snížení výtěžnosti zařízení.

bottom of page